Pra Syarat Kejayaan Perniagaan

Bacaan : 2 minit

1. Kajian Carnegie Institute of Technology menyebutkan 85% kejayaan kewangan (financial success) ditentukan oleh human engineering, iaitu personaliti dan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berunding dan memimpin.

2. Sementara 15% kejayaan itu ditentukan oleh kemahiran teknikal beliau. Beberapa kajian selepas itu menyokong dapatan kajian tersebut.

3. Katakan seseorang usahawan membuka bisnes memproses makanan dan minuman (F&B). Atau apa saja bisnes.

4. Mengikut kajian Carnegie Institute of Technology, sementara kemahiran teknikal usahawan itu penting, namun sama ada beliau akan berjaya dalam bisnes itu atau tidak dipengaruhi sebahagian besar oleh personaliti dan kemampuan beliau berkomunikasi, berunding, dan memimpin.

5. Antara tanda kegagalan seseorang usahawan di sini ialah apabila dia melakukan white lies (dia tidak berbohong, cuma dia tak bercakap benar). Begitu juga apabila dia tidak ada skil berunding termasuklah menyelesaikan konflik (conflict resolution).

6. Penerima Nobel Prize, Daniel Kahneman mendapati pelanggan lebih suka berurusan dengan usahawan yang mereka suka dan percaya, walaupun dia menawarkan kualiti lebih rendah atau harga lebih tinggi.

7. Forbes pula menyebut ada tiga perkara penting yang berperanan penting menentukan kejayaan sesebuah bisnes, iaitu EQ (emotional intelligence), MQ (moral intelligence) dan BQ (body intelligence).

8. EQ secara ringkas bermaksud kita sedar emosi dan mampu menguruskan emosi itu dengan baik. Orang yang gagal mengawal emosi di media sosial, sebagai contoh, mempunyai EQ yang rendah.

9. MQ pula merujuk kepada integriti dan bagaimana seseorang usahawan memikul tanggungjawab. Dia ambil tanggungjawab dan tidak salahkan orang lain. Dia sentiasa bercakap benar dan kurang melakukan white lies.

10. Sementara BQ pula ialah bagaimana kita menguruskan kesihatan dan mood. Usahawan berjaya sering menjaga kesihatannya, mendapat rehat yang cukup dan sentiasa ceria.

11. Satu lagi komponen yang tidak disebutkan oleh Forbes tetapi cukup penting ialah SQ (spiritual intelligence). Usahawan yang ada SQ tinggi sentiasa dekat dengan Allah swt, mempunyai hati yang bersih dan selalu mendoakan usahawan lain.

Dipetik daripada Norizan Sharif

Artikel Berkenaan...
Cara Masukkan Kalendar Cuti dalam iPhone

Umum daripada kita memang kerap menggunakan fungsi kalendar dalam iPhone untuk menguruskan jadual seharian. Dengan Baca lagi

Laporan Jenayah Komersial Kini Boleh Dilaporkan Melalui WhatsApp

Media sosial memang cukup terkenal dengan kes-kes penipuan yang melibatkan penjualan dan pembelian secara dalam Baca lagi

Cara semak jika Facebook, WhatsApp, Messenger atau Instagram mengalami gangguan

Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp keempat-empat aplikasi ini sedang mengalami gangguan buat pengguna di seluruh Baca lagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Langgan berita kami

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap